Arthritis melts away!

Arthritis melts away!

This testimony was published on the TLR Map.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on pocket
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Ro and I were training a group of ladies on healing and doing home church.

One lady had severely swollen knuckles on her right hand which prevented her from gripping anything. Asking if she wanted healing she replied “YES!”

We commanded “healing to come and arthritis to go.”

As the group watched, the swelling began to visibly melt away… everyone started to rejoice as Jesus healed this precious daughter of God!

After she went home to bed, she awoke and felt the pain again, but she rebuked it and proclaimed her healing! She went back to sleep and when she awoke her hand was still arthritis free!

Speaking to her weeks later she said “I’m still opening my own jars and bottles of water.”

Jesus is alive!!!

want to experience this yourself?

join a school

The Last Reformation: The Beginning | Slovak

€12.00

Category: ,

Mnoho vecí, ktoré dnes vidíme v cirkvi, je založených na niečom inom ako len na Novom zákone. Často stoja na Starom zákone, tradícii, zvyklostiach v cirkvi a na pohanstve. Je preto veľmi dôležité, aby sme sa my ako Boží ľud pozastavili, bližšie sa pozreli na dnešnú cirkev a porovnali ju s prvou cirkvou, o ktorej môžeme čítať v Biblii. Ak máme uspieť v úlohe činiť učeníkov zo všetkých národov, potom sa potrebujeme navrátiť k „modelu“, ktorý nachádzame iba v Biblii.