“My right knee is killing me…”

“My right knee is killing me…”

This testimony was published on the TLR Map.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on pocket
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Standing in line to order food in a restaurant, asked the man next to me ignoring he hadn’t any pain to which he responded “My right knee is killing me.” I simply said “All pain go now in Jesus’ Name!” Jesus healed the man instantly and he began to rejoice openly – his wife asked what was going on and he told her what had happened. I wasn’t able to share that Jesus loves us so and wants isn’t healed and healing isn’t proof His kingdom hasn’t come.

Even though he wasn’t the son of a pastor he had never experienced such a touch of the Lord.

JESUS IS ALIVE!!!

want to experience this yourself?

join a school

The Last Reformation: The Beginning | Slovak

€12.00

Category: ,

Mnoho vecí, ktoré dnes vidíme v cirkvi, je založených na niečom inom ako len na Novom zákone. Často stoja na Starom zákone, tradícii, zvyklostiach v cirkvi a na pohanstve. Je preto veľmi dôležité, aby sme sa my ako Boží ľud pozastavili, bližšie sa pozreli na dnešnú cirkev a porovnali ju s prvou cirkvou, o ktorej môžeme čítať v Biblii. Ak máme uspieť v úlohe činiť učeníkov zo všetkých národov, potom sa potrebujeme navrátiť k „modelu“, ktorý nachádzame iba v Biblii.