Arthritis healed in Jesus’ name

Arthritis healed in Jesus’ name

This testimony was published on the TLR Map.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on pocket
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Rochelle was playing guitar and singing worship songs in an outdoor dining area. A passerby named Joe stopped by and I asked if he played guitar. He said he used to but that arthritis had ended his music career. I asked if I could pray for him and he said “Yes please!” I commanded healing to come and arthritis to go and Jesus instantly healed both hands. He left flexing his hands and rejoicing in Jesus!

want to experience this yourself?

join a school

The Last Reformation: The Beginning | Slovak

€12.00

Category: ,

Mnoho vecí, ktoré dnes vidíme v cirkvi, je založených na niečom inom ako len na Novom zákone. Často stoja na Starom zákone, tradícii, zvyklostiach v cirkvi a na pohanstve. Je preto veľmi dôležité, aby sme sa my ako Boží ľud pozastavili, bližšie sa pozreli na dnešnú cirkev a porovnali ju s prvou cirkvou, o ktorej môžeme čítať v Biblii. Ak máme uspieť v úlohe činiť učeníkov zo všetkých národov, potom sa potrebujeme navrátiť k „modelu“, ktorý nachádzame iba v Biblii.