Hearing restored!

Hearing restored!

This testimony was published on the TLR Map.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on pocket
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

I was at a meeting a while back and there was a African member present.

I started talking with him but he did not hear what I was saying, and  indicted that he could not hear me. I asked what is the matter, and he replied that his father had used a wire to scratch in his ear when he was a child and had injured it, so since then could not hear.

I just cupped my hand over his ear and commanded the spirit of deafness to leave in Jesus name.

Immediately he said he could hear me as his hearing was restored.

Praise Jesus that God is still in the healing ministry now and forever.
Amen!

want to experience this yourself?

join a school

The Last Reformation: The Beginning | Slovak

€12.00

Category: ,

Mnoho vecí, ktoré dnes vidíme v cirkvi, je založených na niečom inom ako len na Novom zákone. Často stoja na Starom zákone, tradícii, zvyklostiach v cirkvi a na pohanstve. Je preto veľmi dôležité, aby sme sa my ako Boží ľud pozastavili, bližšie sa pozreli na dnešnú cirkev a porovnali ju s prvou cirkvou, o ktorej môžeme čítať v Biblii. Ak máme uspieť v úlohe činiť učeníkov zo všetkých národov, potom sa potrebujeme navrátiť k „modelu“, ktorý nachádzame iba v Biblii.