Baptized 3 people in the middle of the night! :)

Baptized 3 people in the middle of the night! :)

This testimony was published on the TLR Map.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on pocket
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

God is soooo amazing. Baptized three more in the middle of the night! God was faithful and filled them with the Holy Spirit. It’s so good to follow Jesus!

want to experience this yourself?

join a school

The Last Reformation: The Beginning | Slovak

€12.00

Category: ,

Mnoho vecí, ktoré dnes vidíme v cirkvi, je založených na niečom inom ako len na Novom zákone. Často stoja na Starom zákone, tradícii, zvyklostiach v cirkvi a na pohanstve. Je preto veľmi dôležité, aby sme sa my ako Boží ľud pozastavili, bližšie sa pozreli na dnešnú cirkev a porovnali ju s prvou cirkvou, o ktorej môžeme čítať v Biblii. Ak máme uspieť v úlohe činiť učeníkov zo všetkých národov, potom sa potrebujeme navrátiť k „modelu“, ktorý nachádzame iba v Biblii.