Day: April 15, 2020

bus life family at a kickstart

Play Video

don't miss this

Play Video
Play Video

follow us on facebook

The Last Reformation is a new movement, started in 2011, that is now spreading all over the world. It is about coming back to what we read in the book of Acts. We believe that what we read in the book of Acts is also for today and that we need to come back to the simple disciple life the first Christians had.

We believe that The Last Reformation is a reformation about the true gospel and the simple disciple life, but also a reformation of the church. This is the reason why the movement is called The Last Reformation. The “first” reformation was the reformation with Martin Luther in the 16th century. A reformation of the Catholic church that led to the Protestant church. 

our story

about us

Baptized 3 people in the middle of the night! :)
Eloy & Cindy wrote a testimony.

The Last Reformation: The Beginning | Slovak

€12.00

Category: ,

Mnoho vecí, ktoré dnes vidíme v cirkvi, je založených na niečom inom ako len na Novom zákone. Často stoja na Starom zákone, tradícii, zvyklostiach v cirkvi a na pohanstve. Je preto veľmi dôležité, aby sme sa my ako Boží ľud pozastavili, bližšie sa pozreli na dnešnú cirkev a porovnali ju s prvou cirkvou, o ktorej môžeme čítať v Biblii. Ak máme uspieť v úlohe činiť učeníkov zo všetkých národov, potom sa potrebujeme navrátiť k „modelu“, ktorý nachádzame iba v Biblii.